لیست قیمت گوشی پزشکی لیتمن

به علت نوسانات قیمت برای تهیه قیمت بروز محصولات کلمه لیتمن را به فارسی به سامانه پیام کوتاه ۵۰۰۰۲۰۳۰۷۷۷۰۷۰ ارسال نمایید.

ردیف نام کالا کد کالا قیمت (تومان)
 

۱

 

گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ فول مشکیBlack Edition

 

۵۸۰۳

 

۱٫۲۴۰٫۰۰۰

 

 

۲

 

گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ دودی –مشکی Smoke Black

 

۵۸۱۱

 

۱٫۲۴۰٫۰۰۰

 

 

۳

 

گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ شکلاتی مسیCopper Chocolate

 

۵۸۰۹

 

۱٫۲۴۰٫۰۰۰

 

 

۴

 

گوشی پزشکی لیتمن مدل کلاسیک ۳ زیتونی-دودیSmok Olive

 

۵۸۱۲

۱٫۲۴۰٫۰۰۰
 

۵

 

گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ صورتیRose Pink

 

۵۶۳۹

۱٫۱۰۰٫۰۰۰
 

۶

 

گوشی پزشکی کلاسیک۳لیتمن بنفش یاسمنیLavender

 

۵۸۳۲

۱٫۱۰۰٫۰۰۰
 

۷

 

گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ آبی یخیCeil Blue

 

۵۶۳۰

۱٫۱۰۰٫۰۰۰
 

۸

 

گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ سرخابیRaspberry

 

۵۶۲۶

۱٫۱۰۰٫۰۰۰
 

۹

 

گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ آبی کاربنیCaribbean Blue

 

۵۶۳۲

۱٫۱۰۰٫۰۰۰
 

۱۰

 

گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ بنفشPlum

 

۵۸۳۱

۱٫۲۴۰٫۰۰۰
 

۱۱

 

گوشی پزشکی لیتمن مدل کلاسیک ۳ نارنجیorange

 

۵۶۲۹

۱٫۱۰۰٫۰۰۰
 

۱۲

 

گوشی پزشکی لیتمن مدل کلاسیک ۳ مشکیBlack

 

۵۶۲۰

۱٫۱۰۰٫۰۰۰
 

۱۳

 

گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ ( فیروزه) آبی نئونیTurquoise

 

۵۸۳۵

۱٫۱۰۰٫۰۰۰
 

۱۴

 

گوشی پزشکی لیتمن مدل کلاسیک ۳ صورتی صدفیPearl Pink

 

۵۶۳۳

۱٫۱۰۰٫۰۰۰
 

۱۵

 

گوشی پزشکی لیتمن مدل کلاسیک ۳ سبز لیموییLime Green

 

۵۸۲۹

۱٫۱۰۰٫۰۰۰
 

۱۶

 

گوشی پزشکی لیتمن مدل کلاسیک ۳سبز زمردیEmerala

 

۵۸۴۰

۱٫۱۰۰٫۰۰۰
 

۱۷

 

گوشی پزشکی لیتمن مدل کلاسیک ۳ زرشکیBurgundy

 

۵۶۲۷

۱٫۱۰۰٫۰۰۰
 

۱۸

 

گوشی کلاسیک ۳ زرد لیموئیLemon-Lime

 

۵۸۳۹

۱٫۱۰۰٫۰۰۰
 

گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ آبی تیره ( سرمه ای)Navy

 

۵۶۲۲

۱٫۱۰۰٫۰۰۰
 

۲۰

 

گوشی پزشکی لیتمن مدل کلاسیک ۳ سبز تیرهHunter Green

 

۵۶۲۴

۱٫۱۰۰٫۰۰۰
 

۲۱

 

گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ کاربنی-رنگین کمانیRainbow-Caribbean

 

۵۸۰۷

۱٫۱۰۰٫۰۰۰
 

۲۲

 

گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ سرخابی-رنگین کمانیRainbow Raspberry

 

۵۸۰۶

۱٫۱۰۰٫۰۰۰
۲۳ گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ طوسیGray ۵۶۲۱  

۱٫۱۰۰٫۰۰۰

 

۲۴

 

گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک۳ زرشکی مشکی  Burgundy Black matte-

 

۵۸۶۵

۱٫۱۰۰٫۰۰۰
 

۲۵

 

گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ کاربنی مشکی Black matte – Caribbean Blue

 

۵۸۶۹

۱٫۱۰۰٫۰۰۰
 

۲۶

 

گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ مشکی رنگین کمانی Black Rainbow

 

۵۸۷۰

۱٫۱۰۰٫۰۰۰
 

۲۷

 

گوشی  پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ سرمه ای مشکی Black matte – navy blue

 

۵۸۶۹

۱٫۱۰۰٫۰۰۰
۲۸  

گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک۳ سرخابی مشکی

۵۸۷۱ ۱٫۱۰۰٫۰۰۰
۲۹ گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک  ۳  کاربنی شامپاینی

 

۵۸۷۴ ۱٫۲۴۰٫۰۰۰
۳۰ گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ سبز لیمویی دودی

 

۵۸۷۲ ۱٫۲۴۰٫۰۰۰
۳۱ گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ طوسی دودی

 

۵۸۷۳ ۱٫۲۴۰٫۰۰۰
گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳   فیروزه ای دودی

 

۵۸۷۲ ۱٫۲۴۰٫۰۰۰
۳۳ گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ مشکی شامپاینی

 

۵۸۶۱ ۱٫۲۴۰٫۰۰۰
گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳  زرشکی شامپانی

 

۵۸۶۴ ۱٫۲۴۰٫۰۰۰
۳۵ گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ سرمه ای شامپاینی

 

۵۸۶۳ ۱٫۲۴۰٫۰۰۰
۳۶ گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ سرخابی شامپاینی

 

۵۸۶۲ ۱٫۲۴۰٫۰۰۰
۳۷ گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۲ مشکی

 

۲۲۰۱ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۸ گوشی پزشکی لیتمن مدل مستر کلاسیک ۲ مشکی-صورتیBlack Sand

 

۲۶۳۶ ۱٫۳۵۰٫۰۰۰
۳۹ گوشی پزشکی لیتمن مدل مستر کلاسیک ۲ آبی کاربنیCaribbean Blue

 

۲۶۳۰ ۱٫۳۵۰٫۰۰۰
۴۰ گوشی پزشکی لیتمن مدل مستر کلاسیک ۲ فول مشکیBlack Edition

 

۲۱۴۱ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
۴۱ گوشی طبی لیتمن مدل مستر کلاسیک ۲ سبز پر رنگHunter Green

 

۲۶۳۲ ۱٫۳۵۰٫۰۰۰
۴۲ گوشی پزشکی لیتمن مدل مستر کلاسیک ۲ آبی یخیCeil Blue

 

۲۶۳۶ ۱٫۳۵۰٫۰۰۰
۴۳ گوشی پزشکی لیتمن مدل مستر کلاسیک ۲ سبزPine Green

 

۲۶۳۴ ۱٫۳۵۰٫۰۰۰
۴۴ گوشی پزشکی لیتمن مدل کلاسیک ۲ کودکان آبی کاربنیcaribbean ۲۱۱۹ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰
۴۵ گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۲کودکان آبی رویالroyal-blue ۲۱۳۶ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰
۴۶ گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک۲ کودکان گلبهیpeach ۲۱۵۴ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰
۴۷ گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۲ کودکان آبی کاربنی-رنگین کمانیrainbow-caribbean ۲۱۵۳  

۱٫۲۰۰٫۰۰۰

۴۸ گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۲کودکان سبز تیرهpine-green ۲۱۳۱ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰
۴۹ گوشی پزشکیلیتمنکلاسیک ۲ کودکان آبی تیره (سرمه ای)navy-blue ۲۱۲۳  

۱٫۲۰۰٫۰۰۰

۵۰ گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۲ کودکان نارنجیorange ۲۱۵۵  

۱٫۲۰۰٫۰۰۰

۵۱ گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۲ کودکان مشکیblack ۲۱۱۳ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰
۵۲ گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۲ کودکان قرمزRed ۲۱۷۸  

۱٫۲۰۰٫۰۰۰

۵۳ گوشی پزشکی لیتمن مستر کاردیولوژی طلایی-مشکیBrasse Edition ۲۱۷۵  

۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۵۴ گوشی پزشکی لیتمن مدل ۳۲۰۰ بلوتوث دار مشکی ۳۲۰۰  

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۵ گوشی پزشکی لیتمن مدل ۳۲۰۰ بلوتوث دار زرشکی ۳۲۰۰BU  

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۶ گوشی پزشکی لیتمن مدل ۳۲۰۰ بلوتوث دار سرمه ای ۳۲۰۰NB ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۵۷ کیف گوشی پزشکی لیتمن زمردی ۱۰۰٫۰۰۰
۵۸ کیف گوشی پزشکی لیتمن خاکستری MBC/SMOKE ۱۰۰٫۰۰۰
۵۹ کیف گوشی پزشکی لیتمن آبی MBC/ROY ۱۰۰٫۰۰۰
۶۰ کیف گوشی پزشکی لیتمن مشکی CLASSIC-BLA ۱۰۰٫۰۰۰
۶۱ کیف گوشی پزشکی لیتمن سرخابی MBC/BUR ۱۰۰٫۰۰۰

 

۶۲ کیف گوشی پزشکی لیتمن صورتی MBC/BABY ۱۰۰٫۰۰۰
۶۳ کیف گوشی پزشکی لیتمن بنفش MBC/PURPLE ۱۰۰٫۰۰۰
۶۴ کیت گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۲ طوسی product_481  

۹۰۰٫۰۰۰

۶۵ دیافراگم گوشی بلوتوث دار ۳۲۰۰ لیتمن ۳۲۰۰  

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۶ کیت گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ ۴۰۰۱۶ ۸۰۰٫۰۰۰
۶۷ تویوپ گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۲ ۲۱۵۲ ۸۰۰٫۰۰۰
۶۸ کیت گوشی پزشکی لیتمن کاردیولوژی ۳ ۴۰۰۰۳  

۹۰۰٫۰۰۰

۶۹ تویوپ گوشی پزشکی لیتمن مستر کاردیولوژی ۴۸۵ ۹۰۰٫۰۰۰
۷۰ کیت گوشی پزشکی لیتمن مخصوص فشار خون ۴۰۰۲۰
۷۱ کیت گوشی پزشکی لیتمن مستر کلاسیک ۲ ۴۰۰۲۲  

۹۰۰٫۰۰۰

۷۲ کیت گوشی پزشکی لیتمن مستر کاردیولوژی طوسی ۴۰۰۱۸  

۹۰۰٫۰۰۰

۷۳ کیت گوشی پزشکی لیتمن کاردیولوژی مشکی ۴۰۰۱۹  

۹۰۰٫۰۰۰

۷۴ کیت گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک۲ نوزادان ۴۰۰۱۳  

۸۰۰٫۰۰۰

۷۵ کیت گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ طوسی ۴۰۰۱۷ ۸۰۰٫۰۰۰
۷۶ کیت گوشی پزشکی لیتمن مستر کاردیولوژی مشکی ۴۰۰۱۱ ۹۰۰٫۰۰۰

 

۷۷ کیت گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک۲ اطفال ۴۰۰۱۲  

۸۰۰٫۰۰۰

۷۸ کیت گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۲ ۴۰۰۰۵  

۹۰۰٫۰۰۰

۷۹ کیت گوشی پزشکی لیتمن کاردیولوژی ۳ طوسی ۴۰۰۰۴  

۹۰۰٫۰۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *